icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Update các tính năng mới 18/05/2019


Dear cộng đồng game thủ,

chúng tôi cập nhật 1 số sự kiện sau:

+ NPC lorencia bán các đồ làm nhiệm vụ.
+ Tăng tỉ lệ rơi đồ Excellent.
+ Tăng thêm 30% exp cho toàn bộ server
+ Tăng tỉ lệ rơi ZenTrân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
62 | 18-05-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?