icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Thông báo bảo trì vào ngày 31/05/2019


Chúng tôi bảo trì vào lúc 19:30 31/05/2019

Thời gian dự kiến hoàn tất: 30 phút (20:00 31/05/2019)

  • Nội dung cập  nhật:
    • Fix lỗi ép đồ trong game.
    • Tăng EXP thêm 50% đến hết ngày 07/06/2019

 

Xin vui lòng chạy lại launcher trước khi vào game.


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
75 | 30-05-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?