icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 16/04/2019


Thời gian bảo trì:

  • Vào lúc 20h, thứ 3 ngày 16/04/2019.
  • Thời gian bảo trì xong đến  30p (20:30, 16/04/2019).

Update:

  • Update lại tỉ lệ  quay Moss có khuyên tai.
  • Nhân đôi điểm kinh nghiệm đến 00:00 05/05/2019.
  • Hộp của vua có rơi khi đánh quái
  • Tỉ lệ quái rơi Zen nhiều
  • Bình máu, mana số lượng 50 mua ít zen tại Elbeland (NPC Silvia)
  • Fix 1 số lỗi nhỏ trong game.

 Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
36 | 16-04-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?