icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Thông báo bảo trì cuối tuần ngày 20/04/2019


Thông báo bảo trì update:

 • Thời gian:
  • 19h, thứ 7 ngày 20/04/2019
  • Dự kiến 30p cho việc update.
 • Thông tin update
  • Tăng tỉ lệ quay khuyên tai, các món đồ hoàn hảo – ( Moss tại Elbaland)
  • Tăng tỉ lệ rơi hộp may mắn (Box of luck)
  • Điều chỉnh giảm giá CashShop.
  • xử lý lỗi nhỏ khác trong game…


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
28 | 20-04-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?