icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Thông báo bảo trì 30 phút 06/04/2019


Hello mọi người, GM xin thông báo bảo trì update như sau:

+ Sửa lỗi điểm master cho các nhân vật.

+ Sửa lỗi Choas Castle, BC, Devil…

Thời gian bảo trì 17h30 – 18h ( có thể sớm hơn) 06/04/2019.Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
23 | 06-04-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?