icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Thông báo bảo trì 01/04/2019


Dear công đồng MU,

chúng tôi xin thông báo bảo trì hệ thống 17h30 – > 18h ngày 01/04/2019.

Chúng tôi update 1 số vấn để cải thiện chữa lỗi, Rất thành thật xin lỗi sự bất tiện này.

 Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
23 | 01-04-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?