icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Kích hoạt dịch vụ đổi tên nhân vật


Dear All, Để đáp ứng nhu cầu của người chơi, chúng tôi cho ra mắt tính năng đổi tên nhân vật cho các game thủ.

Để đổi tên bạn cần đăng nhập tài khoản -> Dịch vụ tiện ích -> chọn Đổi tên nhân vật.

Phí dịch vụ đổi tên : 699 Gcoin .
Lưu ý:
Tên nhân vật tối thiểu 4 ký tư , tối đa 10 kí tự
Tên nhân vật không được có khoản cách, ki tự đặc biệt…
Thoát khỏi guild trước khi tiến hành.
Tài khoản đổi tên phải ở trạng thái OFFLINE


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
84 | 02-02-2020, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?