icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Hoàn tất bảo trì 28/05/2019


Kính gửi cộng đồng game Mu Đoàn Kết,

Vì lí do kỹ thuật, nên chúng tôi sẽ backup dữ liệu về ngày 21/05/2019

+ Đảm bảo Wcoin, Gold, duy trì như ngày hiện tại.

+ Tăng gấp đôi điểm kinh nghiệm.

Thời gian bảo trì khoản: 2 tiếng. (12:00 / 28/05/2019)

Sau bảo trì, xin vui lòng chạy lại Launcher để được cập nhật.


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
53 | 28-05-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?