icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Chức năng bán hàng offline.


Dear cộng đồng game thân mến,

Để có thể bán hàng offline các bạn làm như sau:

+ Chọn map Event Square hoặc Loren Market.
+ Chọn các món đồ đưa lên cửa hàng  và  chọn giá của bạn. ( Sử dụng phím V và S)
+ Điền tên cửa hàng và chọn mở (Open) cửa hàng để bán.
+ Gõ lệnh /offtrade  để nhân vật tự bán, lúc này bạn bị out game.

Lưu ý:  Nếu món đề bạn bán bằng Zen, khi ở chế độ /offtrade hệ thống tự động chuyển sang bán Wcoin.

 Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
29 | 07-04-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?