icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì update hệ thống 26/05/2019


Chúng tôi bảo trì như sau:

Thời gian bảo trì: 15:30 26/05/2019

Thời gian dự kiến: 16:00 26/05/2019

Nội dung update bảo trì :

+ Fix lỗi skill AALH (Dark Side).

+ Fix lỗi event Kanturu terrains

+ Bổ sung chức năng move nhanh đến chủ PT tại Map Kubera Mine.

+ Tách ngọc nguyên tố khỏi đồ socket không bị mất

+ Cập nhật Cashshop.

+ Xử lý các lỗi crash game.

+ Boss Selupan (Raklion):

 • Đồng ruud.
 • Items socket.
 • Items excellent.
 • Chi tiết về Boss xem tại đây

+ Boss Kundun (Kalima 7):

 • Đồng ruud.
 • Items 380 thường và excellent.
 • Vũ khí rồng 1 (các Class) .

+ Các map Lost tower (0 – 7):

 • Tăng tỉ lệ rơi các loại ngọc.
 • Tăng tỉ lệ rơi các loại ring, pen… excellent.

+ Quái vật hộp quà ( Pouch of Blessing):

 • Xuất hiện các map:
  • Kanturu Ruins
  • Aida (1 – 2)
  • Tarkan (1 – 2)
  • Lost Tower (1 ~ 7)
  • Atlans (1 ~ 3)
 • Rơi các loại item:
  • Đồng ruud
  • Đồ Excellent
  • Elemental Rune
  • Các loại lông vũ ( 2 – 3)

Lưu ý: Các boss rơi đồ ngẫu nhiên, nếu bạn nhận đồng ruud thì ko rơi đồ.

Sau bảo trì, xin vui lòng chạy launcher để update hệ thống chức năng vào game.

 Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
72 | 26-05-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?