icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì toàn bộ server 11/11/2019


Dear all, chúng tôi bảo trì tổng thể vì vẫn đề phát sinh với sever Event.

Thời gian bảo trì vào lúc: 18:30 11/11/2019
Thời gian hoàn tất dự kiến: 19:30 11/11/2019

Các sub Event chúng tôi cập nhật:
+ Sub 1 Event: PK – EXP x 100
+ Sub 2 Event: Non-PK – EXP x 80Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
50 | 11-11-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?