icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì thứ 6 ngày 05/06/2020


Thời gian bảo trì vào lúc:   18:00 05/06/2020
Thời gian hoàn tất dự kiến: 18:30 05/06/2020

Bảo trì cập nhật:

  • Ngưng kích hoạt EXP x2 toàn bộ server.
  • Ngưng sự kiện đổi vũ khí rồng cấp 2.
  • Các map ( Deep Dungeon , Swamp Of Darkness, Kubera Mine ) rơi các biểu tượng thuộc tính.
  • Map Crywolf tăng tỉ lệ rơi nguyên liệu ép soi tinh.
  • Fix 1 số lỗi nhỏ trong game.
  • Đã điều chỉnh bảng xếp hạng khi người chơi đạt max cấp độ.
  • Sẽ update thêm thông tin đến hết thời gian bảo trì ( Nếu có).


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
43 | 04-06-2020, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?