icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì server ngày 02/02/2020


Thời gian bảo trì vào lúc:   20:00 02/02/2020
Thời gian hoàn tất dự kiến: 21:00 02/02/2020

Bảo trì cập nhật:

  • Kết thúc các sự kiện xuân Event
  • Cập nhật quái mới trong quảng trường quỷ (Devil Square)
  • Update Boss Nix
  • Tăng tỉ lệ rơi item khi giết các loại Boss, các quái vật Elite map mới.
  • Fix các lỗi nhỏ trong game.

 

Lưu ý: Sau khi bảo trì hoàn tất cần chạy lại Laucher.exe hoặc tải bản Patches tại đây để vào game!


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
29 | 30-01-2020, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?