icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì server định kỳ và Săn Boss GM 26/07/2019


Thời gian bảo trì vào lúc:   19:00 26/07/2019
Thời gian hoàn tất dự kiến: 19:30 26/07/2019

Chúng tôi cập nhật:
+ Xử lý lỗi hay bị tự động mất kết nối.
+ Các class có thể sử dụng skill kết hợp tạo ra combo. (Hướng dẫn combo cho các class xem tại đây).
+ Tăng điểm Goblin Points (GP) khi online
+ Sự kiện săn boss GM Romeu và Power Chicken:

  • Máy chủ: Server 3
  • Địa điểm: Lorencia tại tọa độ (140, 77)
  • Thời gian bắt đầu: 21:30 26/07/2019
  • Sự kiện này sẽ tiếp tục khi có thông báo mới.Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
58 | 25-07-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?