icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì server định kỳ 16/08/2019


Thời gian bảo trì vào lúc:   20:00 16/08/2019
Thời gian hoàn tất dự kiến: 20:30 16/08/2019

Chúng tôi cập nhật:
+ Sửa lỗi không thể tạo đá bởi guild assistant
+ Sửa lỗi có thể xảy ra với nhiệm vụ mở rộng thùng đồ
+ Rune Wizard trong party có thay đổi EXP.
+ Thay đổi hình ảnh mining cars trong Kubera
+ Sửa các lỗi nhỏ trong game.
+ Giảm thêm 10% damage tất cả class khi Quyết đấu tại Vulcanus.Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
40 | 16-08-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?