icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì server định kỳ 09/08/2019


Thời gian bảo trì vào lúc:   19:30 09/08/2019
Thời gian hoàn tất dự kiến: 20:00 09/08/2019

Chúng tôi cập nhật:
+ Nâng cấp hệ thống server
+ Sửa 1 vài lỗi nhỏ trong game.Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
30 | 09-08-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?