icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì server 23/02/2020


Thời gian bảo trì vào lúc:   20:00 23/02/2020
Thời gian hoàn tất dự kiến: 21:00 23/02/2020

Bảo trì cập nhật:

 • Sửa lỗi đồ ruud 1k rune wirard.
 • Devil Square (Quảng trưởng quỷ ) được cập nhật lại quái vật.
 • Sửa lỗi ngắt kết nối  skill đánh xa.
 • Đã khắc phục xung đột giữa các NPC Zyro và Marlon có move ở cùng một nơi cùng một lúc.
 • Đã khắc phục DW teleport khi cưỡi thú.
 • Sửa lỗi tốc độ tấn công, đổi tên Ghost Town -> Ghost Horse.
 • Khắc phục khuyên tai damge hoàn hảo, chí mạng hoạt động hợp lý.
 • Tăng tỉ lệ rơi item /ruud boss 400, 800, kundun, selupan, medusa…
 • Tăng tỉ lệ nâng cấp linh thạch.
 • Tăng tỉ lệ n quay Moss (Guardian Box).
 • Cập nhật Cash shop (Globin Point  – GP)
 • Fix các lỗi nhỏ trong game.

Sự kiện săn lông vũ 2  đổi lông vũ 4

 • Bắt đầu từ khi bảo trì đến ngày 06/03/2020 kết thúc.
 •  (x) Lông vũ 2 = 1 lông vũ 4 (Sẽ thông báo số lượng (x) và thời gian đổi quà sau).
 • Khi đổi quà xin liên hệ các kênh hỗ trơ , 1 chạm…

Quái vật Pouch of Blessing xuất hiện  các map:

 • Kanturu Ruins , Aida (1 ~ 2) , Tarkan (1 ~ 2), Lost Tower (1 ~ 7) , Atlans (1 ~ 3)
 • Bắt đầu từ khi bảo trì đến ngày 06/03/2020 kết thúc.

 

Lưu ý: Sau khi bảo trì hoàn tất cần chạy lại Laucher.exe hoặc tải bản Patches tại đây để vào game!


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
3 | 22-02-2020, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?