icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì server 06/12/2019


Thời gian bảo trì vào lúc:   19:00 06/12/2019
Thời gian hoàn tất dự kiến: 20:00 06/12/2019

Chúng tôi cập nhật:

  • Trao giải thưởng Event đua top.
  • Sự kiện Bạch Long Điện sẽ diễn ra vào ngày 21:00 08/12/2019 , thông tin bạch long điện xem hướng dẫn tại đây
  • Xử lý 1 số lỗi nhỏ trong game.


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
31 | 06-12-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?