icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì server 10/04/2020


Thời gian bảo trì vào lúc:   18:30 10/04/2020
Thời gian hoàn tất dự kiến: 19:00 10/04/2020

 

Bảo trì cập nhật:

  • Tắt các sự kiện event trước.
  • Update sử dụng Dark Horse và Ghost Horse cùng nhau
  • Update trò chơi Jewel Bingo.
  • Update các kỹ năng hoạt động hợp lý.
  • Update Devil Square
  • Fix 1 số lỗi nhỏ trong game.

 

Lưu ý: Sau khi bảo trì hoàn tất cần chạy lại Laucher.exe hoặc tải bản Patches tại đây để vào game!


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
41 | 10-04-2020, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?