icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì hệ thống thứ 6 ngày 29/11/2019


Các server bảo trì: Noria + Event
Thời gian bảo trì vào lúc: 20:30 29/11/2019
Thời gian hoàn tất dự kiến server Noria : 21:00 29/11/2019
Thời gian hoàn tất dự kiến server Event: 21:15 29/11/2019

Chúng tôi cập nhật:
+ Server Noria:

  • Hệ thống party thay đổi, điểm kinh nghiệm sẽ tăng cao nhất khi party đủ bộ 5 –  đến  hết ngày 07/12/2019.
  • Tăng tỉ lệ ép linh thạch
  • Tăng tỉ lệ rơi Ngọc ước nguyện ( Jewel of Bless) khi giết quái losttower 5 -7  – đến  hết ngày 07/12/2019.

+ Server Event:

  • Kích hoạt các class nhân vật có thể tạo ra combo , có thể sử dụng 2 skill để tạo ra combo, chi tiết xem tại đây


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
56 | 28-11-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?