icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì hệ thống thứ 6 ngày 27/09/2019


Thời gian bảo trì vào lúc:   20:00 27/09/2019
Thời gian hoàn tất dự kiến: 20:30 27/09/2019

Chúng tôi cập nhật:
+ Tăng số lượng quái vật và thể hiện mini map có spot trên map 800 (Swamp of Darkness).
+ Máy chủ 2 (Server 2) có thể PK (PvP)
+ Xử lý 1 số lỗi nhỏ trong game.
+ Sự kiện bạch long điện và chiến binh cuối cùng sẽ đóng đến khi có event thông báo mới trên website (Sẽ update lại giải thưởng hấp dẫn hơn).
+ Để vào game chạy lại Laucher cho update hệ thống.Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
38 | 27-09-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?