icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì hệ thống thứ 6 ngày 25/10/2019


Thời gian bảo trì vào lúc:   20:00 25/10/2019
Thời gian hoàn tất dự kiến: 23:00 25/10/2019

Chúng tôi cập nhật:
+ Bảo trì nâng cấp hệ thống.
+ Chuẩn bị sự kiện  cho Server đua TOP (Chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết về sự kiện này sau)
+ Xử lý cho các vấn đề nhỏ trong game.

Sau bảo trì, xin vui lòng chạy lại Laucher để vào game


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
46 | 24-10-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?