icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì hệ thống thứ 6 ngày 17/01/2020


Thời gian bảo trì vào lúc:   19:00 17/01/2020
Thời gian hoàn tất dự kiến: 20:00 17/01/2020

Bảo trì cập nhật:

  • Fix lỗi devil Square.
  • Deep Dungeon quái vật giảm damage.
  • Cập nhật map 1000 trở lên có các spot ( tối đa 2 spot)
  • Tăng tỉ lệ rơi đồ hoàn hảo từ map 400 trở lên
  • Bổ sung map 1,050 rơi vũ khí 380, vũ khí rồng, đồ 1,100 hoàn hảo các nhân vật.
  • Tăng tỉ lệ rơi Ruud trong CC, BC.
  • Tăng tỉ lệ quay Moss ra Guardian Enhanced Stone ( Đá nâng cấp Ghost Horse)
  • *Thông tin đang tiếp tục cập nhật đến khi bảo trì (nếu có)

 

Lưu ý: Sau khi bảo trì hoàn tất cần chạy lại Laucher.exe hoặc tải bản Patches tại đây để vào game!


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
63 | 15-01-2020, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?