icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì hệ thống thứ 6 ngày 15/11/2019


Các server bảo trì: Noria + Event
Thời gian bảo trì vào lúc: 19:00 15/11/2019
Thời gian hoàn tất dự kiến server Noria : 19:30 15/11/2019
Thời gian hoàn tất dự kiến server Event: 19:45 15/11/2019

Chúng tôi cập nhật:
+ Nâng cấp sự ổn định trong server Event + Noria.
+ Xử lý cho các vấn đề nhỏ trong game.Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
46 | 15-11-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?