icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì hệ thống thứ 6 ngày 13/12/2019


Thời gian bảo trì vào lúc:   19:0 13/12/2019
Thời gian hoàn tất dự kiến: 19:30 13/12/2019

Chúng tôi cập nhật:

  • Fix class Elf tấn công hay bị ngắt kết nối.
  • Xử lý 1 số lỗi nhỏ trong game.


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
20 | 13-12-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?