icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì hệ thống thứ 6 ngày 08/11/2019


Thời gian bảo trì vào lúc: 18:30 08/11/2019
Thời gian hoàn tất dự kiến: 19:00 08/11/2019

Nhân dip lễ halloween chúng tôi cập nhật:
+ Kết thúc sự kiện Halloween.
+ Kết thúc  tăng tỉ lệ quay ra khuyên tai.
+ Cập nhật thêm đồ làm nhiệm vụ tại NPC lorencia.
+ Xử lý cho các vấn đề nhỏ trong game.Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
27 | 08-11-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?