icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì hệ thống thứ 6 ngày 04/10/2019


Thời gian bảo trì vào lúc:   20:00 04/10/2019
Thời gian hoàn tất dự kiến: 21:00 04/10/2019

Chúng tôi cập nhật:
+ Cập nhật max level: 1,150.
+ Tắt dịch vu combo plugins.
+ Kỹ năng Triple Shot phạm vi tấn công 7.
+ 6/10/2019 vào lúc 0:30 – 0h:35 sẽ mất kết nối 5 phút cho việc nâng cấp card mạng ( network server).Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
55 | 02-10-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?