icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì hệ thống thứ 4 ngày 09/10/2019


Thời gian bảo trì vào lúc:   20:30 09/10/2019
Thời gian hoàn tất dự kiến: 21:00 09/10/2019

Chúng tôi cập nhật:
+ Cập nhật Spot có quái vật xuất hiện map 850 (Kubera Mine)
+ Thay đổi Sub server 2  thành non-PvP (Server Không PK).
+ Cập nhật thời gian đi BC, DV, CC đúng như trong game (Phím “T” để xem thời gian).
+ Các cấp độ có thể đi BC, DS,CC. (Blood Castle, Devil Square, Chaos Castle)
+ Tăng Exp, Damage, HP… quái vật trong các tầng Chaos Castle (CC)

Sau bảo trì, xin vui lòng chạy lại Laucher để vào game


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
50 | 09-10-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?