icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì định kỳ và cập nhất 1 số event 21/05/2019


Dear cộng đồng game thủ,

+ Thời gian bảo trì vào lúc 19:00 21/05/2019
+ Thời gian dự kiến hoàn tất: 20:00  21/05/2019

chúng tôi update như sau:

+ Hộp kundun rơi các loại ngọc khi săn quái vật golden.
+ Boss Medusa (380): rơi đồ socket, excellent, đồ thần, đồng ruud. (15:00 bắt đầu xuất hiện ngẫu nhiên tại map Swamp)
+ Boss Feara (400): rơi đồ thần 400, sách thuộc tính, linh thạch, đồng ruud… (Khi bị tiêu diệt, 12 tiếng sau sẽ xuất h iện.)
+ Boss Nix (700) : rơi đồ thần mọi cấp độ,  đồng ruud… (Chưa xác định thời gian)
+ Boss Darkness (800) : rơi đồ thần mọi cấp độ, excellent, đồng ruud… ( Khi bị tiêu diệt, 24 tiếng sau sẽ xuất h iện.)
+ Hỗ trợ đồ Newbie khi tạo nhân vật
+ Đồ exl  1000 trong map  Kubera Mine (850).Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
78 | 21-05-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?