icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì định kỳ thứ 6 – 21/06/2019


Thời gian bảo trì lúc: 19:30 21/06/2019

Hoàn tất bảo trì dự kiến: 20:00 21/06/2019

Bảo trì chúng tôi update các thông tin sau:

+ Bán các loại skill nhân vật tại các NPC Lorencia, Noria, Elbeland

+ Các map deep dungeon ( 1- 5 ) có các spot quái vật.

+ Điều chỉnh thuộc tính các loại ring, pen hoạt động hợp lý.

+ Fix các lỗi nhỏ khác trong hệ thống.

Xin vui lòng chạy lại launcher trước khi vào game.


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
45 | 21-06-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?