icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì hệ thống thứ 6 ngày 20/12/2019


Thời gian bảo trì vào lúc:   19:00 20/12/2019
Thời gian hoàn tất dự kiến: 19:30 20/12/2019

Chúng tôi cập nhật:

  • Chuẩn bị cho Update Season 15. Dự kiến sẽ mất 1 – 2 ngày cho update season 15. Thời gian công bố sẽ được thông báo trên website.
  • Cập nhật lại damage quái vật trong Chaos Castle.
  • Fix lỗi elf chiến đánh quái hay bị ngắt kết nối.
  • Xử lý 1 số lỗi nhỏ trong game.


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
29 | 20-12-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?