icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì 07/01/2020


Thời gian bảo trì vào lúc:   19:00 07/01/2020
Thời gian hoàn tất dự kiến: 19:30 07/01/2020

Chúng tôi cập nhật:

  • Xử lý lỗi auto train trong thời gian bị ngắt kết nối.
  • Tăng tỉ lệ sử dụng luck cục Mysterious Stone
  • Đua top Slayer  để đạt điều kiện cấp tối thiểu 900.


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
54 | 06-01-2020, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?