Tin sự kiện

 • Bảo trì server định kỳ và Săn GM 12/07/2019

  Bảo trì server định kỳ và Săn GM 12/07/2019

  34 | 12-07-2019, Mu Đoàn Kết
  Xin vui lòng chạy lại launcher trước khi vào game. Thời gian bảo trì vào lúc:   19:30 12/07/2019 Thời gian hoàn tất dự kiến: 20:00 12/07/2019 ...
 • Bảo trì định kỳ thứ 6 – 05/07/2019

  Bảo trì định kỳ thứ 6 – 05/07/2019

  45 | 04-07-2019, Mu Đoàn Kết
  Sau bảo trì, Xin vui lòng chạy lại Launcher để vào game! Thời gian bảo trì lúc: 19:30 05/07/2019 Hoàn tất bảo trì dự kiến: 20:00 05/07/2019 Bảo ...
 • Bảo trì định kỳ thứ 6 – 28/06/2019

  Bảo trì định kỳ thứ 6 – 28/06/2019

  42 | 27-06-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì lúc: 19:30 28/06/2019 Hoàn tất bảo trì dự kiến: 20:00 28/06/2019 Bảo trì chúng tôi update các thông tin sau: + Update bảng TOP ...
 • Bảo trì định kỳ thứ 6 – 21/06/2019

  Bảo trì định kỳ thứ 6 – 21/06/2019

  42 | 21-06-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì lúc: 19:30 21/06/2019 Hoàn tất bảo trì dự kiến: 20:00 21/06/2019 Bảo trì chúng tôi update các thông tin sau: + Bán các loại ...
 • Bảo trì định kỳ thứ 6 – 14/06/2019

  Bảo trì định kỳ thứ 6 – 14/06/2019

  78 | 14-06-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì lúc: 19:30 14/06/2019 Hoàn tất bảo trì dự kiến: 20:00 14/06/2019 Bảo trì chúng tôi update các thông tin sau: + Sự kiện rơi ngọc ...
 • Bảo trì định kỳ thứ 6 hàng tuần – 07/06/2019

  Bảo trì định kỳ thứ 6 hàng tuần – 07/06/2019

  56 | 06-06-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì vào lúc: 19:00 07/06/2019 Thời gian hoàn tất vào lúc: 19:30 07/06/2019 Chúng tôi bảo trì có update những chức năng sau: + Các ...
 • Thông báo bảo trì vào ngày 31/05/2019

  Thông báo bảo trì vào ngày 31/05/2019

  73 | 30-05-2019, Mu Đoàn Kết
  Chúng tôi bảo trì vào lúc 19:30 31/05/2019 Thời gian dự kiến hoàn tất: 30 phút (20:00 31/05/2019) Nội dung cập  nhật: Fix lỗi ép đồ trong game. ...
 • Hoàn tất bảo trì 28/05/2019

  Hoàn tất bảo trì 28/05/2019

  50 | 28-05-2019, Mu Đoàn Kết
  Kính gửi cộng đồng game Mu Đoàn Kết, Vì lí do kỹ thuật, nên chúng tôi sẽ backup dữ liệu về ngày 21/05/2019 + Đảm bảo Wcoin, Gold, duy trì như ...
 • Hoàn tất bảo trì đột xuất 26/05/2019

  31 | 26-05-2019, Mu Đoàn Kết
  Chúng tôi đã hoàn tất việc bảo trì đột xuất. Xin chân thành cảm ơn.
 • Bảo trì update hệ thống 26/05/2019

  Bảo trì update hệ thống 26/05/2019

  70 | 26-05-2019, Mu Đoàn Kết
  Chúng tôi bảo trì như sau: Thời gian bảo trì: 15:30 26/05/2019 Thời gian dự kiến: 16:00 26/05/2019 Nội dung update bảo trì : + Fix lỗi skill AALH ...
X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?