Tin tức

 • Bảo trì server 18/09/2019

  Bảo trì server 18/09/2019

  36 | 18-09-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì vào lúc:   20:00 18/09/2019 Thời gian hoàn tất dự kiến: 20:30 18/09/2019 Chúng tôi cập nhật: + Có thể sử dụng cùng lúc bùa kết ...
 • Bảo trì server định kỳ 16/08/2019

  Bảo trì server định kỳ 16/08/2019

  39 | 16-08-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì vào lúc:   20:00 16/08/2019 Thời gian hoàn tất dự kiến: 20:30 16/08/2019 Chúng tôi cập nhật: + Sửa lỗi không thể tạo đá bởi ...
 • Bảo trì server định kỳ 09/08/2019

  Bảo trì server định kỳ 09/08/2019

  29 | 09-08-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì vào lúc:   19:30 09/08/2019 Thời gian hoàn tất dự kiến: 20:00 09/08/2019 Chúng tôi cập nhật: + Nâng cấp hệ thống server + ...
 • Bảo trì server định kỳ và Săn Boss GM 26/07/2019

  Bảo trì server định kỳ và Săn Boss GM 26/07/2019

  55 | 25-07-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì vào lúc:   19:00 26/07/2019 Thời gian hoàn tất dự kiến: 19:30 26/07/2019 Chúng tôi cập nhật: + Xử lý lỗi hay bị tự động mất kết ...
 • Bảo trì chủ nhật 21/07/2019

  Bảo trì chủ nhật 21/07/2019

  39 | 21-07-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì vào lúc:   19:00 21/07/2019 Thời gian hoàn tất dự kiến: 19:30 21/07/2019   Chúng tôi cập nhật: + Nâng cấp AntiHack + Nâng ...
 • Bảo trì server định kỳ và Săn GM 12/07/2019

  Bảo trì server định kỳ và Săn GM 12/07/2019

  40 | 12-07-2019, Mu Đoàn Kết
  Xin vui lòng chạy lại launcher trước khi vào game. Thời gian bảo trì vào lúc:   19:30 12/07/2019 Thời gian hoàn tất dự kiến: 20:00 12/07/2019 ...
 • Bảo trì định kỳ thứ 6 – 05/07/2019

  Bảo trì định kỳ thứ 6 – 05/07/2019

  47 | 04-07-2019, Mu Đoàn Kết
  Sau bảo trì, Xin vui lòng chạy lại Launcher để vào game! Thời gian bảo trì lúc: 19:30 05/07/2019 Hoàn tất bảo trì dự kiến: 20:00 05/07/2019 Bảo ...
 • Bảo trì định kỳ thứ 6 – 28/06/2019

  Bảo trì định kỳ thứ 6 – 28/06/2019

  47 | 27-06-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì lúc: 19:30 28/06/2019 Hoàn tất bảo trì dự kiến: 20:00 28/06/2019 Bảo trì chúng tôi update các thông tin sau: + Update bảng TOP ...
 • Bảo trì định kỳ thứ 6 – 21/06/2019

  Bảo trì định kỳ thứ 6 – 21/06/2019

  45 | 21-06-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì lúc: 19:30 21/06/2019 Hoàn tất bảo trì dự kiến: 20:00 21/06/2019 Bảo trì chúng tôi update các thông tin sau: + Bán các loại ...
 • Bảo trì định kỳ thứ 6 – 14/06/2019

  Bảo trì định kỳ thứ 6 – 14/06/2019

  79 | 14-06-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì lúc: 19:30 14/06/2019 Hoàn tất bảo trì dự kiến: 20:00 14/06/2019 Bảo trì chúng tôi update các thông tin sau: + Sự kiện rơi ngọc ...
X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?