icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Tin tức

 • Bảo trì toàn bộ server 11/11/2019

  Bảo trì toàn bộ server 11/11/2019

  34 | 11-11-2019, Mu Đoàn Kết
  Dear all, chúng tôi bảo trì tổng thể vì vẫn đề phát sinh với sever Event. Thời gian bảo trì vào lúc: 18:30 11/11/2019 Thời gian hoàn ...
 • Bảo trì hệ thống thứ 6 ngày 08/11/2019

  Bảo trì hệ thống thứ 6 ngày 08/11/2019

  25 | 08-11-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì vào lúc: 18:30 08/11/2019 Thời gian hoàn tất dự kiến: 19:00 08/11/2019 Nhân dip lễ halloween chúng tôi cập nhật: + Kết thúc sự ...
 • Bảo trì hệ thống thứ 6 ngày 01/11/2019

  Bảo trì hệ thống thứ 6 ngày 01/11/2019

  45 | 01-11-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì vào lúc:   20:00 01/11/2019 Thời gian hoàn tất dự kiến: 20:30 01/11/2019 Nhân dip lễ halloween chúng tôi cập nhật: + Các quái ...
 • Bảo trì hệ thống thứ 6 ngày 25/10/2019

  Bảo trì hệ thống thứ 6 ngày 25/10/2019

  46 | 24-10-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì vào lúc:   20:00 25/10/2019 Thời gian hoàn tất dự kiến: 23:00 25/10/2019 Chúng tôi cập nhật: + Bảo trì nâng cấp hệ thống. + ...
 • Bảo trì hệ thống thứ 4 ngày 09/10/2019

  Bảo trì hệ thống thứ 4 ngày 09/10/2019

  48 | 09-10-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì vào lúc:   20:30 09/10/2019 Thời gian hoàn tất dự kiến: 21:00 09/10/2019 Chúng tôi cập nhật: + Cập nhật Spot có quái vật xuất ...
 • Bảo trì hệ thống thứ 6 ngày 04/10/2019

  Bảo trì hệ thống thứ 6 ngày 04/10/2019

  55 | 02-10-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì vào lúc:   20:00 04/10/2019 Thời gian hoàn tất dự kiến: 21:00 04/10/2019 Chúng tôi cập nhật: + Cập nhật max level: 1,150. + Tắt ...
 • Bảo trì hệ thống thứ 6 ngày 27/09/2019

  Bảo trì hệ thống thứ 6 ngày 27/09/2019

  37 | 27-09-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì vào lúc:   20:00 27/09/2019 Thời gian hoàn tất dự kiến: 20:30 27/09/2019 Chúng tôi cập nhật: + Tăng số lượng quái vật và thể ...
 • Bảo trì server 18/09/2019

  Bảo trì server 18/09/2019

  46 | 18-09-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì vào lúc:   20:00 18/09/2019 Thời gian hoàn tất dự kiến: 20:30 18/09/2019 Chúng tôi cập nhật: + Có thể sử dụng cùng lúc bùa kết ...
 • Bảo trì server định kỳ 16/08/2019

  Bảo trì server định kỳ 16/08/2019

  40 | 16-08-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì vào lúc:   20:00 16/08/2019 Thời gian hoàn tất dự kiến: 20:30 16/08/2019 Chúng tôi cập nhật: + Sửa lỗi không thể tạo đá bởi ...
 • Bảo trì server định kỳ 09/08/2019

  Bảo trì server định kỳ 09/08/2019

  29 | 09-08-2019, Mu Đoàn Kết
  Thời gian bảo trì vào lúc:   19:30 09/08/2019 Thời gian hoàn tất dự kiến: 20:00 09/08/2019 Chúng tôi cập nhật: + Nâng cấp hệ thống server + ...
X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?