icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì server định kỳ và Săn Boss GM 02/08/2019


Thời gian bảo trì vào lúc:   19:30 02/08/2019
Thời gian hoàn tất dự kiến: 20:00 02/08/2019

Chúng tôi cập nhật:
+ Tăng tỉ lệ nâng cấp linh thạch
+ Tăng tỉ lệ rơi đồng Ruud trong các Chaos Castle (CC)
+ Sửa lỗi skill Rush.
+ Sửa lỗi các vật phẩm chia tách thỉnh thoảng không thành công.
+ Sửa 1 vài lỗi nhỏ trong game.
+ Sự kiện săn boss GM Romeu và Power Chicken:

  • Máy chủ: Server 3
  • Địa điểm: Lorencia tại tọa độ (140, 77)
  • Thời gian bắt đầu: 21:30 02/08/2019
  • Sự kiện này sẽ tiếp tục khi có thông báo mới.Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
37 | 02-08-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?