icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì server 07/09/2019


Thời gian bảo trì vào lúc:   20:00 07/09/2019
Thời gian hoàn tất dự kiến: 20:30 07/09/2019

Chúng tôi cập nhật:
+ Ngưng sự kiện nhân đôi EXP
+ Giảm tỉ lệ rơi ngọc ước nguyện (Jewel of Bless) Losttower 5- 7.
+ Vẫn giữ hệ thống quay moss ra khuyên tai, dây chuyền nhẫn đên khi có thông báo mới.
+ Tăng số lượng quái vật trên các map.
+ Hệ thống mini map thể hiện các “Spot” trên các map.
+ Tăng tỉ lệ thành công khi sử dụng Mysterious Stone.
+ Kích hoạt sự kiện “Chiến binh cuối cùng” chi tiết xem tại đây
+ Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm nội dung trong bài viết này đến ngày bảo trì (Nếu có).Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
78 | 05-09-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?