icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bảo trì đặc biệt và sự kiện săn Boss GM 28/08/2019


Thời gian bảo trì vào lúc:   20:00 28/08/2019
Thời gian hoàn tất dự kiến: 20:30 28/08/2019

Chúng tôi cập nhật:
+ Nhân đôi EXP toàn bộ server đến 07/09/2019
+ Khuyến mãi nạp gold 50% đến 07/09/2019
+ Tăng tỉ lệ rơi ngọc ước nguyện (Jewel of Bless) tại map losttower 5 – 7 đến 07/09/2019
+ Tăng tỉ lệ xoay (Moss) khuyên tai, tỉ lệ ra dây chuyền và nhẫn excellent 3 đến 4 options đến 07/09/2019
+ Sự kiện săn Boss GM Romeu:

  • Thời gian bắt đầu 21:00 28/08/2019
  • Boss GM sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên các map
  • Mỗi sub server sẽ có 1 Boss GM Romeu xuất hiện
  • Chỉ số sát thương, phòng thủ, HP giảm 50% so với lần trước.
  • GM sẽ xuất hiện 01 lần cho đến khi bị tiêu diệt, hoặc 1 ngày hôm sau sẽ bị biến mất.
  • Boss GM bị tiêu diệt sẽ rơi vật phẩm có giá trị hấp dẫn.
  • Sự kiện săn boss sẽ tiếp tục diễn ra khi có thông báo.


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
94 | 27-08-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?