icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Khiên

Shield


 • mu doan ketKhiên Tròn
  Small Shield
 • mu doan ketKhiên Sắt
  Buckler
 • mu doan ketKhiên Sừng
  Horn Shield
 • mu doan ketKhiên Diều
  Kite Shield
 • mu doan ketKhiên Xương
  Skull Shield
 • mu doan ketKhiên Bạc
  Round Shield
 • mu doan ketKhiên Tiên Nữ
  Elven Shield
 • mu doan ketKhiên Gia Huy
  Plate Shield
 • mu doan ketKhiên Chông
  Spike Shield
 • mu doan ketKhiên Kim Long
  Dragon Slayer Shield
 • mu doan ketKhiên Ma Thuật
  Legendary Shield
 • mu doan ketKhiên Ngưu Vương
  Bronze Shield
 • mu doan ketKhiên Hỏa Long
  Dragon Shield
 • mu doan ketKhiên Thánh Nữ
  Elemental Shield
 • mu doan ketKhiên Triệu Hồn
  Grand Soul Shield
 • mu doan ketKhiên Băng Tinh
  Frost Barrier Shield
 • mu doan ketKhiên Vinh Quang
  Crimson GLory Shield
 • mu doan ketKhiên Quỷ Vương
  Guardian Shield
 • mu doan ketKhiên Giác Đấu
  Salamender Shield


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
724 | 15-05-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?