icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Khác

Another


mu doan ket

Bình Máu – Healing Potions Hồi phục máu cho nhân vật

mu doan ket

Bình Năng Lượng – Mana Potions Hồi năng lượng cho nhân vật

mu doan ket

Bình SD – SD Recovery Potions Hồi phục SD cho nhân vật

mu doan ket

Bình trị độc – Antidote Loại bỏ trạng thái độc cho nhân vật.

mu doan ket

Táo – Apple Hồi phục một lượng nhỏ máu cho nhân vật.

mu doan ket

Hồi Thành Phù – Scroll of town portal Giúp nhân vật di chuyển ngay về thành gần nhất.

mu doan ket

Bó Cung – Arrows Sử dụng cùng với Cung.

mu doan ket

Bó Nỏ – Bolts Sử dụng cùng với Nỏ.

mu doan ket

Rượu – Ale Tăng tốc độ tấn công thêm 20 trong vòng 60 giây.Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
176 | 25-05-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?