icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Binh đoàn hoàng kim

Golden Invasion


Giới thiệu sự kiện binh đoàn hoàng kim

Binh đoàn hoàng kim là sự kiện các quái vật hoàng kim xuất hiện bất ngờ trên toàn lục địa Mu, chúng ta có thể tìm được các vật phẩm quý hiếm bằng cách tiêu diệt các quái vật hoàng kim để nhận được Hộp Kundun.

– Có 5 loại Hộp Kundun, tùy theo cấp độ của quái hoàng kim mà rơi ra các Hộp Kundun khác nhau.


mu doan ket
Quái vật hoàng kim

Tham gia sự kiện binh đoàn hoàng kim

– Sự kiện diễn ra khi thông báo “Rồng vàng xuất hiện” hoặc “Golden Invasion” xuất hiện trên màn hình.

– Các quái vật hoàng kim sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên các bản đồ, tìm ra và giết chúng sẽ nhận được các Hộp Kundun chứa các vật phẩm hấp dẫn.

Hình Ảnh Loại Quái Vật Vật Phẩm Rơi Ra Bản Đồ Xuất Hiện
mu doan ket Golden Goblin Box of Kundun +1 Lorencia, Noria
mu doan ket Golden Titan Box of Kundun +2 Devias
mu doan ket Golden Dragon Box of Kundun +3 Lorencia, Noria, Devias
mu doan ket Golden Lizard Kings Box of Kundun +4 Atlans
mu doan ket Golden Tantallos Box of Kundun +5 Tarkan
mu doan ket Golden Soldier
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +1 Devias
mu doan ket Golden Rabbit
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +1 Elbeland
mu doan ket Golden Knight
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +1 Dungeon
mu doan ket Golden Devil
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +2 Dungeon
mu doan ket Golden Vepar
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +2 Atlans
mu doan ket Golden Wheel
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +3 Tarkan
mu doan ket Golden Stone Golem
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +3 Aida
mu doan ket Golden Crust
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +3 Icarus
mu doan ket Golden Satyros
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +4 Kanturu
mu doan ket Golden Twin Tail
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +4 Relics Kanturu
mu doan ket Great Golden Dragon
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +5 Kanturu,The Cleon (Raklion)
mu doan ket Golden Napin
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +5 Swamp of Peace
mu doan ket Golden Iron Knight
(Season 6 trở lên)
Box of Kundun +5 The Cleon (Raklion)Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
58 | 25-05-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?