icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Hệ Thống Socket

Sockets Item


Hệ thống socket là tính năng có từ phiên bản Season 4.

– Bằng việc gắn kết các Ngọc Nguyên Tố vào các vật phẩm có Socket sẽ làm tăng sức mạnh của vật phẩm lên 1 cách đáng kể.


cac buoc ket hop vat pham socket trong mu online

– Những vật phẩm có thể trang bị Socket:

 • mu doan ketNgọc Bích Kiếm
  Sword Breaker
 • mu doan ketHoả Long Kiếm
  Flame Sword
 • mu doan ketBá Vương Kiếm
  Imperial Sword
 • mu doan ketGậy Quỷ Vương
  Imperial Staff
 • mu doan ketGậy Giác Đấu
  Deadly Staff
 • mu doan ketGậy Chiêm Tinh
  Demonic Staff
 • mu doan ketCung Thiên Vũ
  Dark Stinger Bow
 • mu doan ketQuyền Trượng Đế Vương
  Absolute Scepter
 • mu doan ketChùy Băng Tinh
  Frost Mace
 • mu doan ketKhiên Băng Tinh
  Frost Barrier Shield
 • mu doan ketKhiên Vinh Quang
  Crimson GLory Shield
 • mu doan ketKhiên Quỷ Vương
  Guardian Shield
 • mu doan ketKhiên Giác Đấu
  Salamender Shield
 • mu doan ketBộ Thần Thoại
  Titan Set
 • mu doan ketBộ Hoàng Long
  Brave Set
 • mu doan ketBộ Anh Vũ
  Faith Set
 • mu doan ketBộ Thiên Vũ
  Seraphim Set
 • mu doan ketBộ Quỷ Vương
  Hades Set
 • mu doan ketBộ Hủy Diệt
  Phantom Set
 • mu doan ketBộ Bóng Ma
  Destroyer Set
 • mu doan ketBộ Đế Vương
  Paewang Set
 • mu doan ketBộ Nữ Hoàng
  Queen Set

Hạt nguyên tố

– Cách tạo Hạt Nguyên Tố:

+ Đến Elbeland(46:242) hoặc Lorencia(151:158) gặp Seed Master.
+ Chọn Tinh Chế Nguyên Tố.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Hạt Nguyên Tố.
+ Tỉ lệ thành công 86%
+ Nếu thất bại các loại ngọc sẽ bị mất, vật phẩm sẽ bị giảm cấp độ.

Vật Phẩm Chi Tiết Số Lượng
Vật Phẩm Excellent +4 trở lên 1
Vật Phẩm Thần +4 trở lên 1
Đá Tạo Hóa   1
Ngọc Hỗn Nguyên   1
Ngọc Sáng Tạo   1
Zen   1,000,000
mu doan ket
NPC Seed Master

mu doan ket
Quá trình tạo Hạt Nguyên Tố
mu doan ket
Tạo thành công


– Các loại Hạt Nguyên Tố:

Hình Ảnh Thuộc Tính Tính Năng
mu doan ket Fire (Lửa) Tăng sức tấn công (theo từng cấp độ) / ma lực
Tăng tốc độ tấn công
Tăng max damage / ma lực
Tăng min damage / ma lực
Tăng damage / ma lực
Giảm lượng AG hao tổn
mu doan ket Water (Nước) Tăng tỉ lệ phòng thủ thành công
Tăng phòng thủ
Tăng khả năng chống đỡ của khiên
Giảm damage
Phản dame
mu doan ket Earth (Đất) Tăng thể lực
mu doan ket Wind (Gió) Tăng tốc độ hồi phục HP
Tăng thêm HP
Tăng thêm Mana
Tăng tốc độ hồi phục Mana
Tăng thêm AG
Tăng tốc độ hồi phục AG
mu doan ket Lightening (Sét) Tăng sát thương tối đa
Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương tối đa
Tăng sát thương chí mạng
Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương chí mạng
mu doan ket Ice (Băng) Tăng sức tấn công tuyệt chiêu
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác
Tự động hồi HP sau khi giết quái
Tự động hồi Mana sau khi giết quái
Tăng độ bền của vật phẩm

Ngọc nguyên tố

– Cách tạo Ngọc Nguyên Tố:

+ Đến Elbeland(46:242) hoặc Lorencia(151:158) gặp Seed Master.
+ Chọn Ép Khuôn.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Ngọc Nguyên Tố.
+ Tỉ lệ thành công 83%
+ Nếu thất bại tất cả vật phẩm sẽ bị mất.

Vật Phẩm Chi Tiết Số Lượng
Hạt Nguyên Tố Đã tạo ở bước 1 1
Khuôn Có thể nhặt trong lúc đánh quái 1
Ngọc Hỗn Nguyên   1
Ngọc Sáng Tạo   1
Zen   1,000,000
mu doan ket
NPC Seed Master

mu doan ket
Quá trình tạo Ngọc Nguyên Tố
mu doan ket
Tạo thành công


– Các loại Ngọc Nguyên Tố:

Hình Ảnh
Thuộc Tính
Tính Năng
Sức mạnh theo level
Lvl 1
Lvl 2
Lvl 3
Lvl 4
Lvl 5
mu doan ket
Fire (Lửa)
Tăng sức tấn công (theo từng cấp độ) / ma lực
20
19
18
17
14
Tăng tốc độ tấn công
7
8
9
10
11
Tăng max damage / ma lực
30
32
35
40
50
Tăng min damage / ma lực
20
22
25
30
35
Tăng damage / ma lực
20
22
25
30
35
Giảm lượng AG hao tổn
40%
41%
42%
43%
44%

Hình Ảnh
Thuộc Tính
Tính Năng
Sức mạnh theo level
Lvl 1
Lvl 2
Lvl 3
Lvl 4
Lvl 5
mu doan ket
Ice (Băng)
Tự động hồi HP sau khi giết quái
8
7
6
5
4
Tự động hồi Mana sau khi giết quái
8
7
6
5
4
Tăng sức tấn công tuyệt chiêu
37
40
45
50
60
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác
25
27
30
35
40
Tăng độ bền của vật phẩm
30%
32%
34%
36%
38%

Hình Ảnh
Thuộc Tính
Tính Năng
Sức mạnh theo level
Lvl 1
Lvl 2
Lvl 3
Lvl 4
Lvl 5
mu doan ket
Lightning (Set)
Tăng sát thương tối đa
15
20
25
30
40
Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương tối đa
10%
11%
12%
13%
14%
Tăng sát thương chí mạng
30
32
35
40
50
Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương chí mạng
8%
9%
10%
11%
12%

Hình Ảnh
Thuộc Tính
Tính Năng
Sức mạnh theo level
Lvl 1
Lvl 2
Lvl 3
Lvl 4
Lvl 5
mu doan ket
Wind (Gió)
Tăng tốc độ hồi phục HP
8
10
13
16
20
Tăng thêm HP
4%
5%
6%
7%
8%
Tăng thêm Mana
4%
5%
6%
7%
8%
Tăng tốc độ phục hồi Mana
7
14
21
28
35
Tăng thêm AG
25
30
35
40
50
Tăng tốc độ phục hồi AG
3
5
7
10
15

Hình Ảnh
Thuộc Tính
Tính Năng
Sức mạnh theo level
Lvl 1
Lvl 2
Lvl 3
Lvl 4
Lvl 5
mu doan ket
Water (Nước)
Tăng tỉ lệ phòng thủ thành công
10%
11%
12%
13%
14%
Tăng phòng thủ
30
33
36
39
42
Tăng khả năng chống đỡ của khiên
7%
10%
15%
20%
30%
Giảm damage
4%
5%
6%
7%
8%
Phản damage
5%
6%
7%
8%
9%

Hình Ảnh
Thuộc Tính
Tính Năng
Sức mạnh theo level
Lvl 1
Lvl 2
Lvl 3
Lvl 4
Lvl 5
mu doan ket
Earth (Đất)
Tăng thể lực
30
32
34
36
38

Hình dạng các loại Ngọc Nguyên Tố

Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm

– Cách tạo Ngọc Nguyên Tố:

+ Đến Elbeland(49:242) hoặc Noria(167:98) gặp Nhà Nghiên Cứu Seed.
+ Chọn Khảm Ngọc.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để khảm Ngọc Nguyên Tố vào vật phẩm.
+ Tỉ lệ thành công 100%

Vật Phẩm Chi Tiết Số Lượng
Ngọc Nguyên Tố Đã tạo ở bước 2 1
Vật phẩm có socket item vũ khí/phòng ngự phải còn dư socket 1
Ngọc Hỗn Nguyên   1
Ngọc Sáng Tạo   1
Zen   1,000,000
mu doan ket
NPC Nhà Nghiên Cứu Seed

mu doan ket
Quá trình khảm Socket vào đồ
mu doan ket
Sau khi khảm


– Option bổ sung:

+ Ngoài Option mang Ngọc Nguyên Tố, có những option phát sinh thêm trong quá trình lắp đặt.
+ Option bổ sung được phân biệt riêng biệt là “Tính năng nguyên tố” và “Tính năng socket”.

1) Tính năng nguyên tố:
– Mỗi vật phẩm khi khảm Socket theo thứ tự Ngọc Nguyên Tố bên bảng dưới sẽ có tỉ lệ xuất hiện thêm Option bổ sung.

Vật phẩm Thứ tự ngọc nguyên tố trong vật phẩm Option Tỉ lệ thành công
Kiếm / Chùy / Cung / Quyền Trượng Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Tăng sức sát thương +11 30%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 30%
Gậy Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Tăng tấn công / ma lực +5 30%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 30%
Mũ / Áo / Quần /
Tay / Giày / Khiên
Nguyên Tố Nước Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Tăng sức chống đỡ +24 30%
Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Nguyên Tố Nước Tăng HP +29 30%

2) Tính năng socket:
– Ngọc Nguyên Tố lấp vào toàn bộ socket item đang sử dụng.

Vật phẩm Tất cả vật phẩm đang sử dụng có chứa các ngọc nguyên tố (số lượng) Option Tỉ lệ thành công
Tất cả ngọc nguyên tố đang sử dụng Nguyên Tố Lửa (1) Nguyên Tố Nước (1) Nguyên Tố Băng (1) Nguyên Tố Gió (1) Nguyên Tố Sét (1) Nguyên Tố Đất (1) Tăng tỉ lệ sát thương gấp đôi +3% 100%
Nguyên Tố Lửa (1) Nguyên Tố Nước (3) Nguyên Tố Băng (1) Nguyên Tố Gió (3) Nguyên Tố Sét (1) Nguyên Tố Đất (2) Loại bỏ phòng thủ đối phương +1% 100%mu doan ket
Tính năng socket bổ sung

Hủy tính năng socket

– Sau khi lắp đặt ngọc nguyên tố vào item mà không thích hợp, các bạn có thể phá hủy ngọc nguyên tố để lấy lại socket trống trên item.

– Có thể tiến hành quá trình phá huỷ thông qua NPC Nhà Nghiên Cứu Seed.

– Không cần phải sử dụng item để phá hủy.

– Lựa chọn Socket cần phá hủy rồi chọn đồng ý, ngọc nguyên tố sẽ bị phá hủy.Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
618 | 24-05-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?