icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Ép Quái Điểu

Dinorant


– Nói chuyện với NPC Chaos GoblinNoria (180,100).

– Chọn dòng “Kết hợp thông thường”.

– Nguyên liệu:

  • + 10 con kỳ lân (Horn of Unicorn) – tất cả phải còn nguyên lượng máu
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: 70%.

Nếu thành công, Quái Điểu sẽ xuất hiện

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

mu doan ket
Kỳ Lân
mu doan ket
Quái Điểu
Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
124 | 25-05-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?