icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Ép linh tinh khác


Ép bình SD

Ép bình SD nhỏ

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

– Nguyên liệu:

  • + 3 Bình Máu Lớn
  • + 100.000 Zen

Tỉ lệ thành công: 50%.

Nếu thành công, nhận được bình SD nhỏ.

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


mu doan ket
Ép bình SD nhỏ
Ép bình SD vừa

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

– Nguyên liệu:

  • + 3 Bình Máu Tím nhỏ
  • + 500.000 Zen

Tỉ lệ thành công: 30%.

Nếu thành công, nhận được bình SD vừa.

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


mu doan ket
Ép bình SD vừa
Ép bình SD lớn

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

– Nguyên liệu:

  • + 3 Bình Máu Tím vừa
  • + 1.000.000 Zen

Tỉ lệ thành công: 30%.

Nếu thành công, nhận được bình SD lớn.

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


mu doan ket
Ép bình SD lớn

Ép bình Trái Cây

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

– Nguyên liệu:

  • + 1 Ngọc Sáng Tạo
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên
  • + 3.000.000 Zen

Tỉ lệ thành công: 100%.

– Bạn sẽ nhận được bình trái cây ngẫu nhiên. Bình trái cây được sử dụng để tăng điểm thuộc tính nhân vật từ 1~3 điểm (tuy nhiên nó cũng có thể gây giảm điểm từ 1~9 điểm).


mu doan ket
Các loại bình Trái CâyTrân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
371 | 24-05-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?