icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Ép dòng tím đồ 380Giới thiệu

– Ngoài các tính năng gia cường Harmony, còn có những loại tính năng đặc biệt chỉ có thể gia cường cho các item yêu cầu cấp độ 380.
– Những vật phẩm cấp độ 380:

 • mu doan ketĐao Hồng Long
  Explosion Blade
 • mu doan ketĐao Quyền Năng
  Bone Blade
 • mu doan ketGậy Thần Ma
  Grand Viper Staff
 • mu doan ketGậy Huyết Vũ
  Red Wing Staff
 • mu doan ketCung Thái Bình
  Sylph Wind Bow
 • mu doan ketQuyền Trượng Thái Dương
  Solei Scepter
 • mu doan ketBộ Quyền Năng
  Dragon Knight Set
 • mu doan ketBộ Thái Bình
  Sylphid Ray Set
 • mu doan ketBộ Thần Ma
  Venom Mist Set
 • mu doan ketBộ Hồng Long
  Volcano Set
 • mu doan ketBộ Thái Dương
  Sunlight Set
 • mu doan ketBộ Thạch Anh
  Aura Set
 • mu doan ketBộ Bạch Long
  Soul Phoenix Set

Phương pháp thực hiện

– Nói chuyện với NPC Chaos GoblinNoria (180:100).

– Chọn dòng Sự kết hợp tính năng của Item.

– Nguyên liệu:

 • + Item 380 cần gia cường
 • + 1 Đá Tạo Hóa
 • + 1 Đá Hộ Mệnh
 • + 10 triệu zenmu doan ket
Gia cường item 380

– Sau khi đặt các nguyên liệu cần thiết, chọn Đồng ý.

Nếu thành công, item của bạn sẽ có thêm 2 dòng tính năng mới (màu tím)

Nếu thất bại, đá tạo hóa và đá hộ mệnh sẽ bị mất, Item 380 vẫn giữ nguyên.mu doan ket
Quá trình gia cường item 380

Các dòng tính năng 380

– Vũ khí chỉ có dòng tính năng duy nhất, nhưng với các items mang tính phòng thủ sẽ xuất hiện các dòng tính năng khác nhau.


mu doan ket


mu doan ketTrân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
538 | 24-05-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?