icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Ép Chiến Mã

Dark Horse


– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).

– Chọn chức năng “Tái tạo linh hồn”.

– Nguyên liệu:

  • + 1 Linh hồn chiến mã (có thể rơi ra từ quái vật có cấp độ 102 trở lên)
  • + 1 Ngọc Sáng Tạo
  • + 5 Ngọc Tâm Linh
  • + 5 Ngọc Ước Nguyện
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: 60%.

Nếu thành công sẽ nhận được Chiến Mã.

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.


mu doan ket

Phục hồi máu Chiến Mã

– Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).

– Chọn chức năng “Phục hồi mạng sống”.

– Chọn loại thú muốn hồi máu.Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
437 | 25-05-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?