icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Ép Cánh 3

Wings 3


Giới thiệu

– Khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ Master có thể trang bị cánh cấp 3.
– Các loại cánh cấp 3:

 • mu doan ketCánh Cuồng Phong
  Wing of Storm
 • mu doan ketCánh Thiên Sứ
  Wing of Eternal
 • mu doan ketCánh Ngũ Sắc
  Wing of Illusion
 • mu doan ketCánh Lôi Vũ
  Wing of Ruin
 • mu doan ketCánh Phượng Hoàng
  Wing of Dimension
 • mu doan ketÁo Choàng Đế Vương
  Cape of Emperor
 • mu doan ketÁo Choàng Đại Tướng
  Cape of Overrule

 

Cách tạo cánh cấp 3

 

mu doan ket
Lông Vũ Condor
mu doan ket
Linh Hồn Condor

Bước 1: Tạo lông vũ Condor

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

– Nguyên liệu:

 • + 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • + 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • + 1 Ngọc Sáng Tạo
 • + 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

 

Tỉ lệ thành công: tối đa 60%.

Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên Lông Vũ Condor.

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


mu doan ket
Nguyên liệu ép cánh cấp 3
Bước 2: Tạo cánh cấp 3

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

– Nguyên liệu:

 • + 1 Lông Vũ Condor
 • + 1 Linh Hồn Condor
 • + 1 Ngọc Sáng Tạo
 • + 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • + 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên)
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

 

Tỉ lệ thành công: tối đa 40%.

Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 3.

Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

 

mu doan ket
Nguyên liệu ép cánh cấp 3
mu doan ket
Ép thành công

 Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
160 | 23-05-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?