icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Ép Cánh 1

Wings 1


Giới thiệu

– Khi nhân vật đạt cấp độ 180 có thể trang bị cánh cấp 1.
– Các loại cánh cấp 1:

 • mu doan ketCánh Quỹ
  Satan Wings
 • mu doan ketCánh Thiên Đàng
  Heaven Wings
 • mu doan ketCánh Tiên Nữ
  Fairy Wings
 • mu doan ketCánh Vũ Linh
  Mistery Wings

 

Cách tạo cánh cấp 1

Bước 1: tạo vũ khí Chao

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

– Chọn mục “Tạo vũ khí Chaos”.

– Nguyên liệu:

 • + Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

 

Tỉ lệ thành công: tối đa 100%.

Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 loại vũ khí Chao ( DK DW ELF ).

Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

Bước 2: tạo cánh cấp 1

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

– Nguyên liệu:

 • + Vũ khí chaos có cấp độ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
 • + Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

 

Tỉ lệ thành công: tối đa 100%.

Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 4 loại cánh cấp 1 ( DK DW ELF SM ).

Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.Nguyên liệu ép cánh cấp 1
 Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
73 | 23-05-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?