icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Hướng dẫn

MU Online, được sản xuất bởi Webzen Inc là một MMORPG 3D đầy đủ, là một trong những các trò chơi trực tuyến hàng đầu tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. MU là game nhập vai giả tưởng dựa trên lục địa huyền thoại của MU. MU đã thiết lập một khung cơ bản của các trò chơi trực tuyến khác nhau và sau đây trò chơi và được coi là tiên phong của MMORPG 3D.
X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?