icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Download Game


Tải Game

MuDoanKet Season 14-1 (VN) Google Drive 1800 MB
Lưu ý khi vào game nếu lỗi font chữ, xin vui lòng tải font chữ bên dưới, click double  và cài đặt (install) vào lại game.

Tải font chữ

FONT ARIAL UNICODE WFonts 22.7 MB

Yêu cầu hệ thống

Thành phần Yêu cầu
Hệ điều hành Windows 7 or higher
Processor Pentium 4 – 2.0 Ghz or higher
System Memory 1 GB or higher
Video Card 3D graphics processor
DirectX Version DirectX 9.0c or higher
Hard Disk Space 2 GB or higher

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?