icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Sách kẻ tìm linh hồn

Scroll of Soul Seeker


Yêu cầu để học được skill ruud là tăng đủ point theo yêu cầu và tăng 10 điểm vào điểm master skill linh hồn quỷ.

linh hon quy

10,000 GP


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
49 | 06-07-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?