icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Sách con thú nước

Parchment of Aqua Beast


Để học được skill ruud. Yêu cầu phải tăng master liên hoàn sét 10 điểm.

skill ruud sm

10,000 GP


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
10 | 06-07-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?